Stichting

Dierenwelzijn

Ierland


S D I 
 
 
 


Email

contact@dierenwelzijn-ierland.nl

albertplomp@gmail.com


Overige gegevens

Stichting Dierenwelzijn Ierland, Bilthoven


Bankgegevens

Van Lanschot Bankiers, Zeist

IBAN (rekening nummer) :  NL74FVLB0226579336

t.n.v. Stichting Dierenwelzijn Ierland, Bilthoven