Stichting

Dierenwelzijn

Ierland


S D I


Verslag van de uitgeoefende ativiteiten / werkzaamheden in:2010


  • Sinds de oprichting van de Stichting in 2010, heeft zij jaarlijks diverse acties van de ISPCA

(Irish Society for the Prevention of Cruelty to Animals) financieel gesteund.


2011


  • Bijgedragen aan de kosten van onderhoud van een paard voor De Prinses Máxima Manege in Den Dolder,

een hippisch therapeutisch centrum voor mensen met een beperking.


  • De dierenartskosten in Ierland voor diverse hulpbehoevende (zwerf)dieren voor haar rekening genomen.


2012


  • Overeenkomstig het beleidsplan is de Stichting vanaf de oprichting in 2010 actief op zoek geweest

naar grond in Ierland teneinde opvang aan dieren te kunnen bieden.2013


  • Sinds medio 2013 heeft de voorzitter van de Stichting grond en opstallen gratis voor gebruik van dierenopvang ter beschikking gesteld,

waarmede de basis voor onze doelstelling werd gelegd.

  • Op kosten van de voorzitter worden deze grond en opstallen de komende tijd voor gebruik gereed gemaakt.


Er wordt gewerkt aan:

  • de toegankelijkheid van het terrein
  • het aanleggen van weides
  • de bouw van stallen.

Copyright Stichting Dierenwelzijn Ierland 2013