Dierenwelzijn Ierland

Stichting Dierenwelzijn Ierland

 

Het dier heeft een voelend hart zoals jij

Het dier heeft blijdschap en verdriet zoals jij

Het dier heeft een hang naar streven zoals jij

Het dier heeft recht om te leven zoals jij

 

Peter Rosegger, Oostenrijks auteur (1843-1918)

Doelstelling

 

Met dierenwelzijn in Ierland is het nog steeds slecht gesteld. Verwaarloosde dieren, opgenomen door de Ierse dierenbescherming, worden vaak geëuthanaseerd indien niet spoedig een goed onderdak wordt gevonden.

Stichting Dierenwelzijn Ierland heeft ten doel:

 • het bevorderen van het welzijn van dieren in Ierland
 • het organiseren van een dierenopvang in Ierland

Beleidsplan

 

De Stichting wil bijdragen aan de verdere verbetering van het welzijn van dieren in Ierland.

 

Dit doet zij door:

 

 • opvang en verzorging van verwaarloosde dieren
 • financiële ondersteuning te bieden aan andere organisaties die actief zijn op het gebied van dierenwelzijn.

 

Beschikbaar gestelde gelden zullen in eerste instantie besteed worden aan de opvang van dieren,

het voeden en verzorgen van deze dieren en in tweede instantie aan andere organisaties, als hiervoor vermeld.

 

Het beleid is niet gericht op het creëren c.q. uitbreiden van vermogen.

Toekomstvisie

 

Iedereen is bekend met de gruwelijke beelden van

verwaarlozing en mishandeling van dieren.

Op deze website willen wij je niet confronteren

met nog meer van die beelden.

 

Wij kiezen voor een andere benadering, waarbij wij liever optimistisch vooruit kijken:

naar een betere toekomst voor dieren en dienovereenkomstige beelden.

 

Een wereld waarin :

 

 • mens en dier in harmonie samen leven
 • dierenwelzijn ertoe doet
 • dieren respectvol behandeld worden.

Beloningsbeleid

 

 • De Stichting werkt met vrijwilligers en heeft geen personeel in dienst
 • De bestuurders zijn vrijwilligers en ontvangen geen vergoeding of beloning voor hun werkzaamheden

 

Bestuursleden

 

 • Voorzitter, Bert Plomp
 • Secretaris, Florence Plomp
 • Bestuurslid, Toekirah Karto
 • Penningmeester en website beheer, Cynthia Kartodimedjo

Copyright Stichting Dierenwelzijn Ierland 2013