Onze Dieren

In 2013 hebben wij – Bert en Cynthia Plomp, oprichters van Stichting Dierenwelzijn Ierland (SDI) – een stuk grond met aangrenzend bos gekocht in Ierland. In 2014 hebben wij een kleine opvang voor ezels opgezet en dit gratis voor gebruik ter beschikking gesteld aan SDI. Hiermee is één van de voornaamste doelstellingen van SDI bereikt.

In 2015 en 2016 heeft Stichting Dierenwelzijn Ierland (SDI) ezels en Shetland Pony’s van de ISPCA https://www.ispca.ie/ geadopteerd. SDI biedt deze vaste kudde een “Forever Home” en een zorgeloos bestaan voor de rest van hun leven. Er is bewust gekozen voor een kleinschalig project omdat wij met z’n tweeën deze dieren zelf verzorgen en ze alle liefde en aandacht geven die zij verdienen. Dit doen wij belangeloos naast onze dagelijkse werkzaamheden. 

Momenteel bestaat onze “Furry Family” uit een gemixte kudde van 5 ezels en 2 Shetland Pony’s. Van de oorspronkelijke 7 ezels zijn er helaas inmiddels 2 overleden, 1 door ouderdom en 1 door ziekte. Hoewel paarden en ezels in hun gedrag totaal verschillend zijn, gaat het hartstikke goed tussen onze dieren. Paarden zijn vluchtdieren en vaak schrikachtig, ezels zijn niet zo snel onder de indruk en kunnen soms zelfs territoriaal zijn. In de afgelopen  jaren is onze gemixte kudde uitgegroeid tot een hechte “Furry Family” en is er een sterke onderlinge band ontstaan. Er is een duidelijke hiërarchie binnen de groep, Ginger is de kleine Shetland Pony en de dominante merrie over de ezels, zelfs ezelin Coco gaat haar uit de weg. Maar tussen de Shetlands onderling is Fred met zijn enorme zelfvertrouwen, kalmte en zachte lieve karakter de steun en toeverlaat van Ginger. Gelukkig voegt iedereen zich naar de rangorde en mede daarom nemen wij geen nieuwe dieren meer op om deze harmonie niet te verstoren. 

Stichting Dierenwelzijn Ierland (SDI) ontvangt geen subsidie, de dagelijkse kosten van levensonderhoud voor onze dieren worden door ons zelf gefinancierd.

Mocht je ons project willen steunen dan kan dat door te doneren op:

Stichting Dierenwelzijn Ierland, IBAN  NL74 FVLB 0226 5793 36.

Alvast HARTELIJK DANK

namens onze “Furry Family”.